Pragniemy poinformować, iż dziś zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Jest to realizacja inicjatywy, podjętej przez Izbę już w pierwszych miesiącach epidemii w odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa problemy przy obsłudze klientów.

Zgodnie z opublikowanymi przepisami, do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2 w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy, wyrobów węglowych w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg jednorazowo, dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie musi być spełniony warunek, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tym samym zacznie obowiązywać od 16 grudnia 2020 roku. Pełny tekst rozporządzenia znajdą Państwo w Dzienniku Ustaw (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2248).

Kolejne zmiany w akcyzie od wyrobów węglowych już od 1 lutego 2021 roku!

Równocześnie informujemy, że w najbliższych dniach parlament powinien zakończyć prace nad dużą nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja ta obejmuje istotne zmiany w odniesieniu do wyrobów węglowych. W szczególności przewiduje wprowadzenie nowych warunków stosowania zwolnień. W przyszłym tygodniu prześlemy informację na temat przygotowanych dla Państwa szkoleń ze zmian w przepisach.