Ubóstwo energetyczne

Wydatki na zakup węgla
w gospodarstwach domowych

raport z badania ilościowego

25 września 2017 roku

Podsumowanie

 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy, którzy wykorzystują węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw wydali na zakup
  węgla średnio 2534 zł. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 11% dochodów ich gospodarstw domowych.
 • 31% gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10% swoich dochodów na zakup węgla. Według definicji UE,
  te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego.
 • Kupujący węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego, w zdecydowanej większości (72%) spodziewają się wzrostu
  wydatków na zakup węgla. Prognozowany wzrost wynosi około 15%.
 • Wzrost wydatków na zakup węgla spowoduje, że o blisko 10% (około 200 tysięcy) wzrośnie liczba gospodarstw
  domowych w ubóstwie energetycznym. Prognozowany udział

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 12-21 września na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady realizowane telefonicznie z osobami, które zadeklarowały ogrzewanie mieszkania / domu węglem i są osobami decydującymi / współdecydującymi o zakupie węgla.

Przeprowadzono 3946 rozmów, z czego 1112 spełniało kryteria rekrutacji, czyli ogrzewanie węglem oraz decydowanie o zakupie węgla do mieszkania / domu.

Do estymacji liczby gospodarstw domowych (13,5 mln) wykorzystano dane GUS z 2013 roku, które raportują 13,853,000 zasobów mieszkaniowych zamieszkanych i niezamieszkanych.

Aktualności

Niezmiennie od lat w tzw. ubóstwie energetycznym żyje co trzecia rodzina

Zakup węgla stopniowo przestaje być dla nas dużym obciążeniem – netTG.pl – Gospodarka – Ludzie

W tym sezonie grzewczym przeciętne gospodarstwo ogrzewające dom za pomocą węgla zapłaci za opał nieco ponad 3044 zł, o 240 zł więcej niż w poprzednim sezonie i o 340 zł więcej niż dwa lata temu. O ile rok temu było to 10,6 proc. wydatków w dochodzie gospodarstw, to teraz będzie 11,5 proc.

Ile wydajemy na ogrzewanie węglem?

Ile wydajemy na ogrzewanie węglem?

Odsetek gospodarstw domowych używających węgla do ogrzewania sukcesywnie spada i w ostatnim sezonie wyniósł 32 proc. W sezonie grzewczym 2018/2019 Polacy wydali na ten cel średnio 2804 zł, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z ankiety firmy Kantar.

Jesteśmy za biedni, by walczyć ze smogiem. Projekt lubelskiej uchwały antysmogowej czeka na rozpatrzenie

Jesteśmy za biedni, by walczyć ze smogiem. Projekt lubelskiej uchwały antysmogowej czeka na rozpatrzenie – Dziennik Wschodni

Pod koniec lutego opracowywanie projektu uchwały zakończył 20-osobowy zespół złożony z radnych wojewódzkich, ekspertów i urzędników. Dokument został przekazany zarządowi województwa, do którego należy ostateczna akceptacja jego treści. Na ostatniej sesji sejmiku przewodnicząca zespołu, radna Koalicji Obywatelskiej, Bożena Lisowska ponowiła prośbę o rozpoczęcie prac nad wdrożeniem uchwały.

Pawłowski: Polaku, wybierz, co cię zabije – smog czy zimno

Pawłowski: Polaku, wybierz, co cię zabije – smog czy zimno [KOMENTARZ]

Komu wierzysz, Drogi Czytelniku? Pod pierwszymi danymi podpisuje się Europejska Agencja Ochrony Środowiska. Drugie lansuje Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla. I lansuje skutecznie, bo krzykliwe nagłówki o owych 35 tys. osób, które umierają co roku z zimna, bo nie stać ich na tradycyjny polski opał, przez chwilę atakowały nas ze stron największych portali internetowych i gazet.