Od jakiegoś czasu wiele mówi się o preferencyjnych warunkach obrotu węglem. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce gminy będą mogły przystąpić do sprzedaży tego surowca po obniżonej cenie. Jednak zanim węgiel faktycznie trafi do gmin i następnie do gospodarstw domowych może minąć trochę czasu.

Przyspieszyć cały proces ma zmiana Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. Dotychczasowe przepisy zakazywały ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton (z wyłączeniem autobusów):

  • od godz. 8:00 do 22:00 w święta (dni ustawowo wolne od pracy),
  • od godz. 18:00 do godz. 22:00 w dni poprzedzające niektóre z tych świąt,
  • w wyznaczone godziny w weekendy.

– z określonymi wyjątkami.

Od 22 października 2022 r. obowiązuje nowy wyjątek od tej zasady – spod zakazu zostały wyłączone pojazdy używane do przewozu węgla, koksu i innych paliw stałych wytwarzanych z węgla oraz drewna opałowego, pelletu i brykietu. 

Wprowadzenie tych przepisów ma rozwiązać problemy logistyczne, które mogłyby wystąpić podczas transportu węgla w najbliższym sezonie grzewczym. Z kolei zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia, zniesienie zakazu ma na celu „dostarczenie jak największej ilości węgla i innych paliw stałych, które stanowią główne źródła ogrzewania wykorzystywane przez gospodarstwa domowe”.