Zarząd Izby otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Środowiska na swoje pytania złożone 23 października br. Wynika z niego jednoznacznie, że w ocenie polskich i ekologicznych służb dbających o jakość powietrza, sektor socjalno-bytowy jest głównym sprawcą przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza i konieczne są działania ograniczające wykorzystywanie węgla w tzw małych źródłach.