Ile zapłaci Polska za zmiany w unijnym systemie handlu emisjami ETS?

Należy wyraźnie podkreślić, że całkowite koszty zakupu uprawnień do emisji dla polskiej elektroenergetyki szacujemy na ok. 130 mld zł, a więc wydatki na zakup uprawnień istotnie przewyższą środki pochodzące ze wszystkich mechanizmów wsparcia, nawet w wariancie maksymalnym – stwierdza Polski Komitet Energii Elektrycznej, oceniając kontrowersyjne porozumienie zawarte w Brukseli 9 – portal górniczy nettg.pl – portal Trybuny Górniczej; górnictwo: informacje o przemyśle wydobywczym, węglu kamiennym i brunatnym, energii, energetyce jądrowej, miedzi, ropie, surowcach, nowoczesnych technologiach, ekologii, nauce, regionie.