Ceny gazu ziemnego wciąż spadają i kilka dni temu przebiły kolejną, symboliczną barierę spadku osiągając pułap sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.

Kosz lutowych kontraktów terminowych na holenderskiej giełdzie TTF spadł poniżej 70 Euro za MWh, tym samym osiągnął poziom zbliżony, a nawet nieznacznie niższy od poziomu z początku lutego 2022 roku, sprzed wybuchu wojny na Ukrainie.

Również na giełdzie ICE w Londynie cena gazu spadła do poziomu z 18 lutego 2022 roku.

Spadek cen gazu w Europie trwa już od miesiąca. 22 grudnia Unia Europejska zatwierdziła maksymalną cenę gazu na poziomie 180 euro za 1 MWh, a limit ten wejdzie w życie 15 lutego 2023 r.

Spadają również ceny ropy naftowej i węgla kamiennego. Ropa Brent kosztuje obecnie niespełna 84$ za baryłkę, co również jest ceną niższą od cen z lutego 2022, gdy ropa ta kosztowała niemal 100$ za baryłkę.

Cena węgla w portach ARA również spada. Wynosi ona obecnie niespełna 175$ za tonę i zbliża się powoli do poziomu sprzed wojny, kiedy to węgiel kosztował około 130$