13 stycznia 2021 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw duża nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2021 poz. 72).

Wprowadzonych zostanie wiele ważnych zmian w obrocie wyrobami węglowymi, w tym nowe obowiązki dla pośredniczących podmiotów węglowych. Ponadto nowelizacja reguluje na nowo kwestie związane z możliwością stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy.

Zmiany w przepisach zaczną obowiązywać już od 1 lutego 2021 roku. W niektórych przypadkach będzie można stosować stare zasady w ramach okresów przejściowych przewidzianych w przepisach.

Co się zmieni w obrocie wyrobami węglowymi:

 • Wprowadzony zostanie podział na „duże” i „małe” pośredniczące podmioty węglowe (PPW).
 • W zależności od statusu pośredniczącego podmiotu węglowego, będą go obowiązywać inne wymogi przy sprzedaży zwolnionej od akcyzy do finalnych nabywców węglowych (FNW).
 • Sprzedaż do finalnych nabywców węglowych w zwolnieniu od akcyzy zostanie w określonych sytuacjach objęta monitorowaniem w systemie informatycznym organów podatkowych tzw. EMCS PL 2, na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).
 • Powstanie Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych (CRPA) – centralny system teleinformatyczny, który będzie zawierał w sobie dane podmiotów akcyzowych, w tym nowy rejestr PPW.
 • Wszystkie podmioty posiadające status PPW przed wejściem w życie nowelizacji, będą musiały dokonać ponownej rejestracji lub uzupełnienia danych zawartych w systemie.
 • WAŻNE! Brak działania będzie skutkować utratą statusu PPW.

To nie koniec zmian w przepisach akcyzowych ponieważ parlament już pracuje nad kolejną nowelizacją, która będzie dotyczyć obrotu wyrobami węglowymi.

Jakie ma to znaczenie dla wyrobów węglowych?

Wprowadzane modyfikacje i aktualizacje zmienią zakres obowiązków podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi. Największe zmiany dotkną przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą węgla kamiennego lub innych wyrobów węglowych. Zmienią się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe.

Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce może oznaczać utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy i w konsekwencji grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji.

Co można zrobić?

Z myślą o potrzebach podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi przygotowaliśmy cykl szkoleń dedykowany tematyce zmian w akcyzie, adresowany zarówno do podmiotów sprzedających jak i zużywających wyroby węglowe zwolnione z akcyzy.

W trakcie naszych szkoleń będziemy koncentrować się wyłącznie na kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia podmiotów zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi. Program szkolenia został przygotowany przez czołowych polskich ekspertów w dziedzinie akcyzy na wyroby węglowe.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za sprzedaż lub zakupy wyrobów węglowych, działy księgowe oraz finansowe, biura rachunkowe, działy prawne, a także kadrę zarządzającą.

O czym będziemy rozmawiać?

W ramach naszego szkolenia omówimy wszystkie najważniejsze kwestie związane ze zmianami w przepisach:

 • Na czym polega podział na „duże” i „małe” pośredniczące podmioty węglowe i jak wielkość pośredniczącego podmiotu węglowego będzie wpływać na prawo do zastosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy?
 • Czym jest Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych oraz System EMCS PL 2? Jak wygląda ich obsługa oraz jak uzyskać do nich dostęp?
 • Jak będzie przebiegać monitorowanie przemieszczenia wyrobów węglowych za pomocą elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)?
 • Od kiedy będzie obowiązkowe stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)?
 • Kto, kiedy i w jaki sposób będzie wystawiać elektroniczny dokument dostawy (e-DD)?
 • Jaki będzie wpływ reklamacji ilościowych lub jakościowych na wystawiony elektroniczny dokument dostawy (e-DD)?
 • Zmiany środka transportu, dzielenie i przekierowanie dostaw, czasowe składowanie i depozyty – czy będą mieć wpływ na elektroniczny dokument dostawy (e-DD) stosowany w obrocie wyrobami węglowymi?
 • Kogo dalej będzie dotyczyć obowiązek odbierania oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych?
 • Jak wpływają nowe przepisy na sprzedaż w sklepach internetowych i dlaczego mogą być dla nich dużym uproszczeniem?
 • Jakie zmiany należy wprowadzić do umów okresowych aby dostosować je do zmian w akcyzie?
 • Ubytki wyrobów węglowych: Jak stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy wpłynie na opodatkowanie ubytków wyrobów węglowych?
 • Czym jest Centralny Rejestr Podatników Akcyzowych, kto jest zobowiązany do zgłoszenia do rejestru a kto powinien tylko uaktualnić swoje dane?
 • Co muszą zrobić podmioty posiadające już status pośredniczącego podmiotu węglowego aby go nie utracić?
 • Aktualizacja danych w rejestrze i sankcje jakie grożą za niedokonanie wpisu do CRPA?
 • Jak weryfikować czy nasi kontrahenci mają status pośredniczącego podmiotu węglowego w CRPA?
 • Powiemy także jakie inne zmiany w akcyzie, ważne dla wyrobów węglowych, są obecnie na etapie legislacyjnym. Czy w końcu zniknie numer dowodu osobistego z oświadczeń od gospodarstw domowych? Od kiedy będzie obowiązkowe prowadzenie ewidencji akcyzowych i składanie deklaracji w formie elektronicznej oraz jak się do tego przygotować?
 • Na szkoleniu omówimy również zwolnienie z obowiązku uzyskiwania oświadczeń nabywców wyrobów węglowych, które obowiązuje od grudnia 2020 roku. Czy warto i jak stosować to uproszczenie? Czy stosując uproszczenie należy dalej wystawiać faktury dla każdego nabywcy korzystającego ze zwolnienia z akcyzy?

 

Wszystkie szkolenia odbywają się online. Podczas szkoleń istnieje możliwość zadawania pytań naszym ekspertom.

Uczestnicząc w szkoleniu z nowelizacji akcyzy, poznasz nowe regulacje oraz wymogi dotyczące przemieszczenia wyrobów akcyzowych, a także dowiesz się jakie działania należy wdrożyć w firmie, dzięki którym przygotujesz się do wywiązania z nowych obowiązków podatkowych.

W trakcie naszych spotkań przekażemy uczestnikom wszystkie najważniejsze informacje na temat systemu opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych, który zacznie obowiązywać po 1 lutym 2021 roku. Omówimy wiele praktycznych zagadnień związanych ze zmianami, w tym przedstawimy problemy i ryzyka, które wynikają z podejścia organów podatkowych. Opowiemy też o kolejnych zmianach w akcyzie, nad którymi trwają obecnie prace legislacyjne.

 

Prelegenci

Łukasz Janiga

Partner i współzałożyciel Legal Link. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora paliwowo-surowcowego. Posiada ponad 12 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych. Odpowiadał za wdrożenia nowych regulacji u producentów oraz dystrybutorów węgla i koksu, a także w czołowych polskich grupach energetycznych. Ekspert Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla oraz Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów o tematyce prawno-podatkowej zarówno w ramach szkoleń indywidualnych jak i konferencji naukowych.

Joanna Brylowska

Partner i współzałożycielka Legal Link, doradca podatkowy. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalistka zajmująca się kompleksową obsługą podmiotów z branży energetyczno-paliwowej, handlu detalicznego oraz szeroko rozumianej branży morskiej. Koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu VAT, akcyzy oraz wspieraniu Klientów w toku postępowań podatkowych. Autorka i prelegentka wielu programów szkoleniowych dla czołowych firm z sektora energetyczno-paliwowego. Zajmuje się także zmianami regulacyjnymi oraz ich wpływem na działalność naszych Klientów i kompleksowo wspiera ich w działaniach zmierzających do odpowiedniego przygotowania się do ich wejścia w życie.

 

Patronat

 • IZBA GOSPODARCZA SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA
 • GÓRNICZA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

 

Informacje organizacyjne

Formuła wydarzenia: Szkolenie online na platformie Zoom, połączone z sesjami pytań i odpowiedzi.

Terminy:

 • 22 Stycznia 2021 roku
 • 25 Stycznia 2021 roku
 • 28 Stycznia 2021 roku

Godziny: od 10:00 do 13:00

Cena: Standardowa cena szkolenia to 400 zł netto za uczestnika.

Dla członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla oraz ich klientów specjalna cena to 300 zł netto (369 zł brutto) za uczestnika.

Do skorzystania z obniżonej ceny, konieczne jest użycie kodu rabatowego. Po dodaniu do „koszyka” wybranej liczby osób biorących udział w szkoleniu, kod rabatowy należy wpisać w polu umieszczonym pod miniaturą i ceną produktu (po prawej stronie) i kliknąć „Użyj”. Wartość zamówienia zostanie automatycznie obniżona.

Kod rabatowy to: IGSPW012021

 

Zapisy:

www.szkolenia.legal.link

www.akcyzanawegiel.pl

Kontakt z opiekunem szkoleń: knil.1623769664lagel1623769664@aine1623769664lokzs1623769664

PBIERZ: Broszura Akcyza na węgiel 2021