Trzeba jak najszybciej przyjąć ustawę o jakości paliw stałych

Trzeba jak najszybciej przyjąć ustawę o jakości paliw stałych Nie ma najmniejszych wątpliwości, że konieczne jest jak najszybsze przyjęcie ustawy o jakości paliw. W przeciwnym razie, zamiast wydawać pieniądze na poprawę jakości powietrza, będziemy płacić kary –...

Posłowie komisji jednogłośnie za projektem ustawy o jakości paliw

Posłowie komisji jednogłośnie za projektem ustawy o jakości paliw Nie ma najmniejszych wątpliwości, że konieczne jest jak najszybsze przyjęcie ustawy o jakości paliw. W przeciwnym razie, zamiast wydawać pieniądze na poprawę jakości powietrza, będziemy płacić kary...

NFOŚiGW dofinansuje wymianę pieców oraz termomodernizację budynków

NFOŚiGW dofinansuje wymianę pieców oraz termomodernizację budynków Gospodarstwa domowe o dochodach do 1,6 tys. zł na osobę miesięcznie otrzymają dotacje z NFOŚiGW na termomodernizację i wymianę pieców grzewczych – zapowiedział szef MŚ Henryk Kowalczyk. Dodał, że...

Stop Smog – gmin nie będzie stać na realizowanie programu

Stop Smog – gmin nie będzie stać na realizowanie programu – Ochrona środowiska Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zakończyło zbieranie uwag w ramach konsultacji społecznych do programu Stop Smog. Sporo wątpliwości mieli przedstawiciele Ruchu...