Zmiany w programie Czyste Powietrze są konieczne [KOMENTARZ]

19 czerwca prasę obiegła informacja o liście wystosowanym do przedstawicieli polskiego rządu przez Marca Lemaitre’a, dyrektora generalnego Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej i miejskie (REGIO), w którym autor wskazuwał na konieczność otwarcia nowych kanałów dystrybucji środków w ramach programu Czyste Powietrze. Jest to kolejny element negocjacji prowadzonych między NFOŚiGW, Bankiem Światowym i Komisją Europejską.