Z dniem 1 stycznia 2016 weszły w życie istotne dla pośredniczących podmiotów węglowych przepisy dotyczące podatku akcyzowego od wyrobów węglowych. Na dostosowanie się do nowej regulacji podmioty gospodarcze, które prowadzą obrót węglem, mają czas do 31 stycznia 2016 r.

Nie dostosowanie się do tych regulacji grozi konsekwencjami karno-skarbowymi.

Izba zapewni swoim członkom możliwość szkolenia w zakresie dostosowania się do nowych przepisów. Prosimy śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

Obowiązujące akty prawne