20 września weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która w sposób zdecydowany uprościła i uczyniła bezpieczniejszym podatkowo obrót wyrobami węglowymi.

Równocześnie do Zarządu Izby docierają informacje od naszych członków o niekorzystnym dla podatników interpretowaniu przez terenowe organy celny interpretowaniu art.91a ustawy dotyczącym informacji jakie powinna zawierać ewidencja sprzedaży wyrobów węglowych.

Grupa podmiotów wystąpiła w tej sprawie do Krajowej Informacji Podatkowej jednak równocześnie Zarząd zwraca się z prośbą do Ministra Jacka Kapicy -Szefa Służby Celnej o interwencję.

Wystąpienie do Ministra Jacka Kapicy