Węgiel: półroczna karencja w stosowaniu kar za sprzedaż surowca złej jakości

Sprzedawcy węgla postulują wprowadzenie półrocznej karencji w stosowaniu kar za sprzedaż surowca, niespełniającego wymogów procedowanej właśnie w Senacie ustawy dotyczącej jakości paliw. Liczą też na wydłużenie terminu wejścia w życie ustawy z 14 do 30 dni po jej publikacji. Chodzi o przyjętą 5 lipca br.