Węgiel: październik pod znakiem stabilizacji cen

Październik na międzynarodowym rynku węgla upłynął pod znakiem względnej stabilizacji cen we wszystkich trzech światowych terminalach węglowych. Najmniejsze wahania indeksów tygodniowych miały miejsce w europejskich portach ARA, gdzie oscylowały na poziomie od 99,94 USD/t (5 października) do 99,32 USD/t (26 października), podczas gdy największa dynamika wahań miała miejsce w – portal gospodarka i ludzie nettg.pl – portal Trybuny Górniczej; przemysł; społeczeństwo; innowacje; górnictwo: informacje o przemyśle wydobywczym, węglu kamiennym i brunatnym, energii, energetyce jądrowej, miedzi, ropie, surowcach, nowoczesnych technologiach, ekologii, nauce, regionie.

Węgiel: październik pod znakiem stabilizacji cen

Październik na międzynarodowym rynku węgla upłynął pod znakiem względnej stabilizacji cen we wszystkich trzech światowych terminalach węglowych. Najmniejsze wahania indeksów tygodniowych miały miejsce w europejskich portach ARA, gdzie oscylowały na poziomie od 99,94 USD/t (5 października) do 99,32 USD/t (26 października), podczas gdy największa dynamika wahań miała miejsce w – portal gospodarka i ludzie nettg.pl – portal Trybuny Górniczej; przemysł; społeczeństwo; innowacje; górnictwo: informacje o przemyśle wydobywczym, węglu kamiennym i brunatnym, energii, energetyce jądrowej, miedzi, ropie, surowcach, nowoczesnych technologiach, ekologii, nauce, regionie.