http://nettg.pl/news/163319/w-

polsce-co-dziesiare-gospodarstwo-domowe-dotyka-ubostwo-energetyczne