Sprzedaż węgla niższa od wydobycia, rosną zwały – netTG.pl – Gospodarka – Ludzie

W lipcu tego roku kopalnie sprzedały ok. 600 tys. t węgla kamiennego mniej niż w tym czasie wydobyły – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu lipca znajdowało się już ok. 4,5 mln t surowca. Wydobycie wyższe od poziomu sprzedaży notowano także w poprzednich miesiącach tego roku.