Mimo setek milionów złotych wydanych na walkę ze smogiem jakość powietrza w Krakowie znów spadła!

Stężenie pyłów zawieszonych PM10 w 2021 roku było wyższe o 8,24% niż rok wcześniej (średnia z całego roku dla 6 stacji pomiarowych, w tym 4 stacji tła i 2 stacji komunikacyjnych).

Spośród 6 przeanalizowanych przez nas stacji pomiarowych na 5 nastąpiło pogorszenie jakości powietrza (wzrost stężenia pyłów PM10), a tyko na jednej stacji nastąpiła bardzo nieznaczna (1,02%) poprawa jakości powietrza (spadek stężenia pyłów PM10).

Dane te przedstawiają się następująco:

Kraków Złoty Róg (stacja tła):
średnie stężenie pyłów PM10 w 2020 roku: 29,51 ug/m3
średnie stężenie pyłów PM10 w 2021 roku: 32,16 ug/m3
wzrost rok do roku o 8,24%

Kraków ul. Bujaka (stacja tła)
średnie stężenie pyłów PM10 w 2020 roku: 30,79 ug/m3
średnie stężenie pyłów PM10 w 2021 roku: 32,33 ug/m3
wzrost rok do roku o 4,76%

Kraków ul. Lusińska (stacja tła)
średnie stężenie pyłów PM10 w 2020 roku: 26,72 ug/m3
średnie stężenie pyłów PM10 w 2021 roku: 26,45 ug/m3
spadek rok do roku o 1,02%

Kraków os. Piastów (stacja tła)
średnie stężenie pyłów PM10 w 2020 roku: 27,66 ug/m3
średnie stężenie pyłów PM10 w 2021 roku: 32,45 ug/m3
wzrost rok do roku o 14,76%

Na stacjach komunikacyjnych dane te wyglądają następująco:

Kraków al. Krasińskiego (stacja komunikacyjna)
średnie stężenie pyłów PM10 w 2020 roku: 38,93 ug/m3
średnie stężenie pyłów PM10 w 2021 roku: 44,40 ug/m3
wzrost rok do roku o 12,32%

Kraków ul. Dietla (stacja komunikacyjna)
średnie stężenie pyłów PM10 w 2020 roku: 26,35 ug/m3
średnie stężenie pyłów PM10 w 2021 roku: 28,34 ug/m3
wzrost rok do roku o 7,02%

Nawet jeśli pod uwagę weźmiemy tylko stacje tła, to średnie stężenie pyłów PM10 na wszystkich 4 stacjach wzrosło z 28,67 w 2020 roku na 30,85 ug/m3 w 2021 roku (wzrost o 7,60%).

Dane te pokazują, że pomimo wymiany dziesiątek tysięcy źródeł ciepła w samym Krakowie jak również tysięcy źródeł ciepła wokół Krakowa, jakość powietrza nie tylko nie poprawiła się, ale znacząco spadła.

Ten rok może okazać się dla Krakowa jeszcze gorszy, bowiem na skutek wieloletnich fatalnych decyzji tysiące mieszkańców, którym zabroniono korzystania z niedrogich, nowoczesnych i ekologicznych kominków i kotłów na paliwa stałe i zmuszono do przejścia na ogrzewanie gazowe lub elektryczne, na skutek drastycznego wzrostu cen prądu i gazu może być zmuszonych do powrotu do najmniej efektywnych i najbardziej emisyjnych źródeł ciepła.

W analizie wykorzystano powszechnie dostępne dane pomiarowe ze strony https://powietrze.gios.gov.pl. Pod uwagę nie brano dni, w których stacja pomiarowa nie działała (wynik 0).