W dniu 4 października 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wykonawcze do nowych regulacji w zakresie monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 30 dni od ich opublikowania, a więc 4 listopada 2018 r.

Oznacza to, że w przypadku wprowadzenia do obrotu określonych rodzajów węgla z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwie domowym lub instalacji o mocy do 1 MW od 4 listopada 2018 r.:

  1. paliwo stałe będzie musiało spełniać określone w rozporządzeniu wymagania jakościowe, oraz
  2. sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości i przekazać nabywcy kopię tego świadectwa, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Zostało 30 dni na odpowiednie przygotowanie się do kolejnej tury nowych obowiązków.

Wciąż jest możliwość uczestniczenia w cyklu szkoleń dotyczącym nowych regulacji. Najbliższe lokalizacje i terminy to:

  • Poznań – 18 października 2018 r.
  • Kraków – 25 października 2018 r.
  • Katowice – 5 listopada 2018 r.

W trakcie najbliższych szkoleń będą omawiane wszystkie regulacje, jakie będą obowiązywać od 4 listopada.

Szkolenia prowadzą eksperci z firm patronujących cyklowi: Łukasz Janiga z kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga sp.k. oraz przedstawiciele Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. Patronem wydarzeń jest również Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.

Do tej pory w szkoleniach wzięło udział ponad 200 osób. Uczestnicy bardzo wysoko oceniają zarówno przygotowanie merytoryczne jak i zakres przekazywanej wiedzy. Jak wynika z otrzymanych ocen, obecnie jest to najbardziej praktyczne i kompleksowe szkolenie z dostępnych na rynku. Cieszymy się z tak dobrych ocen i dziękujemy wszystkim tym, którzy do tej pory nam zaufali.

Poniżej odnośniki do rozporządzeń opublikowanych w dzienniku ustaw w dniu 4 października:

  1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1890/1

  1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1892/1

  1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1891/1

  1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1893/1