Ustawy: dla poprawy jakości powietrza

Badania zanieczyszczeń powietrza mają być jednolite dla całego kraju, a co za tym idzie bardziej miarodajne – taki rezultat powinny przynieść rozwiązania, którymi we wtorek (21 listopada) ma zająć się rząd. We wtorek rząd ma rozpatrzyć projekt noweli ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.