Ubóstwo energetyczne

Wydatki na zakup węgla
w gospodarstwach domowych

raport z badania ilościowego

25 września 2017 roku

Podsumowanie

 • W ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy, którzy wykorzystują węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw wydali na zakup
  węgla średnio 2534 zł. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 11% dochodów ich gospodarstw domowych.
 • 31% gospodarstw domowych wydaje co najmniej 10% swoich dochodów na zakup węgla. Według definicji UE,
  te gospodarstwa znajdują się w sytuacji ubóstwa energetycznego.
 • Kupujący węgiel na potrzeby gospodarstwa domowego, w zdecydowanej większości (72%) spodziewają się wzrostu
  wydatków na zakup węgla. Prognozowany wzrost wynosi około 15%.
 • Wzrost wydatków na zakup węgla spowoduje, że o blisko 10% (około 200 tysięcy) wzrośnie liczba gospodarstw
  domowych w ubóstwie energetycznym. Prognozowany udział

Badanie przeprowadzone zostało w dniach 12-21 września na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 lat i więcej. Wywiady realizowane telefonicznie z osobami, które zadeklarowały ogrzewanie mieszkania / domu węglem i są osobami decydującymi / współdecydującymi o zakupie węgla.

Przeprowadzono 3946 rozmów, z czego 1112 spełniało kryteria rekrutacji, czyli ogrzewanie węglem oraz decydowanie o zakupie węgla do mieszkania / domu.

Do estymacji liczby gospodarstw domowych (13,5 mln) wykorzystano dane GUS z 2013 roku, które raportują 13,853,000 zasobów mieszkaniowych zamieszkanych i niezamieszkanych.

Aktualności

Baca-Pogorzelska: Ogrzewanie węglem jest coraz droższe

Baca-Pogorzelska: Ogrzewanie węglem jest coraz droższe – BiznesAlert.pl

Kantar TNS na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla przeprowadził w październiku badania dotyczące wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na zakup węgla do celów ogrzewania. Wyniki pokazują, że ubóstwo energetyczne pogłębiło się w ostatnim roku – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka „Dziennika Gazety Prawnej”. Badanie przeprowadzone zostało w dniach 8 -12 października 2018 r.

KRAJ: POLACY NIE CHCĄ PŁACIĆ WIĘCEJ ZA OGRZEWANIE

Kraj: Polacy nie chcą płacić więcej za ogrzewanie – netTG.pl – Gospodarka – Ludzie

Przeprowadzone pod koniec 2018 r. przez Kantar TNS na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla badania, dotyczące wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na zakup węgla do celów ogrzewania pokazują, że położenie tej grupy obywateli jest co raz gorsze – rosnące ceny węgla utrudniają im spełnianie podstawowych potrzeb w zakresie ogrzewania.

IBS: Definiowanie i pomiar ubóstwa energetycznego w Polsce 22/01/2019

Definiowanie i pomiar ubóstwa energetycznego w Polsce

abstrakt: Państwa członkowskie UE są zobowiązane do oceny skali ubóstwa energetycznego w danym kraju. Proponujemy nową definicję ubóstwa energetycznego w Polsce, charakteryzującą się różnymi poziomami szczegółowości, które odpowiadają potrzebom różnych szczebli administracji. Proponujemy również zestaw pięciu wskaźników pomiaru ubóstwa energetycznego na podstawie danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych w Polsce.