Tchórzewski: Ustawa ws. jakości paliw stałych trafi do Sejmu w styczniu

Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, odnoszący się do norm dla paliw stałych, powinien trafić do Sejmu jeszcze w styczniu br., poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. „Pismem z dnia 24 listopada br. Minister Energii przekazał projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wraz z rozporządzeniami w sprawie: 1.