Innowacje to właściwy kierunek – netTG.pl – Gospodarka – Ludzie

Jeśli prześledzimy informacje medialne na temat górnictwa, to można wyciągnąć z nich wniosek, że górnictwo to przeżytek, niepotrzebna branża, od której się odchodzi – podkreśla Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. – W rzeczywistości to wygląda zupełnie inaczej.