Stop Smog – gmin nie będzie stać na realizowanie programu – Ochrona środowiska

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zakończyło zbieranie uwag w ramach konsultacji społecznych do programu Stop Smog. Sporo wątpliwości mieli przedstawiciele Ruchu Więcej niż Energia (WNE) i Stowarzyszenia Polska Zielona Sieć. Ich zdaniem przez błędne założenia programu jest on niemożliwy do zrealizowania w tym roku.