Sprzedawcy węgla przygotowują się do kolejnego sezonu grzewczego. Nie jest to łatwe biorąc pod uwagę ciągle niewystarczającą podaż ze strony polskich kopalń. Jednak w tym sezonie największym zmartwieniem składów opału są nowe obowiązki w zakresie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

7 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliwa oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która wprowadza zasady kontrolowania jakości paliw stałych. Ustawa została przekazana do publikacji w dzienniku ustaw. Zgodnie z ustawą, większość wprowadzanych regulacji wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są regulacje dotyczące obrotu i importu węgla brunatnego, które zgodnie z ustawą wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. Pomimo uwag zgłaszanych przez Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla, Parlament nie wydłużył terminu na wejście w życie nowych przepisów. Oznacza to, że zaczną one obowiązywać już we wrześniu, a więc w kluczowym momencie dla procesu zaopatrywania gospodarstw domowych w opał na nadchodzącą zimę.

Obecnie trwają jeszcze prace legislacyjne nad rozporządzeniami wykonawczymi do nowych przepisów, w tym nad rozporządzeniem określającym normy jakościowe dla poszczególnych rodzajów paliw stałych. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla bierze aktywny udział w procesie konsultacji społecznych i przygotowuje uwagi do najnowszych wersji projektów rozporządzeń z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Mamy nadzieję, że Minister Energii wsłucha się w nasz głos i rozważy uwzględnienie zgłaszanych poprawek. Zdajemy sobie sprawę z wagi tej regulacji i celu jaki jej przyświeca ale nie możemy zapomnieć, że w Polsce węglem ogrzewa się około 3,5 mln gospodarstw domowych. Należy zrobić wszystko aby nie dopuścić do paraliżu składów opału poprzez wprowadzenie niemożliwych do spełnienia obowiązków – komentuje Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Należy także pamiętać, że wiele nowych wymogów przewidzianych w ustawie zacznie obowiązywać bez względu na rozporządzenia. Czyli już we wrześniu na sprzedawcę węgla mogą być nałożone nowe obowiązki i kary za ich niewypełnienie. Jednym z takich przykładów jest zakaz wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do zużycia w gospodarstwach domowych m.in. niesortu, mułów węglowych czy flotokoncentratów. Ustawa przewiduje bardzo dotkliwe kary za naruszenie obowiązków przewidzianych w niej. Z tytułu wprowadzenia do obrotu mułów węglowych lub flotokoncentratów sprzedawcy w zależności od kwalifikacji może grozić kara grzywny od 10 000 zł do 1 000 000 zł lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Analogiczne kary będą obowiązywać za sprzedaż węgla niespełniającego norm, które określi Minister Energii. Dlatego tak kluczowy dla sprzedawców będzie sposób uregulowania dopuszczalnych odchyleń wartości parametrów jakościowych.

Sposób w jaki najnowszy projekt rozporządzenia reguluje tą kwestię powoduje, że sprzedawca działając nawet z najwyższą starannością może być narażony na ogromne kary. Wśród sprzedawców pojawiają się duże obawy przed ryzykiem jakie wykreowały nowe przepisy. Możliwe, że część z nich do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z nowymi przepisami ograniczy sprzedaż – komentuje Łukasz Janiga, ekspert prawny Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

Sprzedawcy węgla jednak nie poddają się i podejmują szereg działań aby sprostać nowemu wyzwaniu. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zaproponowała pomoc przy tworzonej przez Ministerstwo Energii kampanii informacyjnej. Jednym z owoców tej współpracy może być broszura informacyjna dla sprzedawców, odpowiadająca na najczęściej zgłaszane pytania.

Będąc w kontakcie z członkami naszej Izby, jesteśmy świadomi jakie są ich kluczowe wątpliwości i problemy. Jesteśmy przekonani, że dostęp do odpowiednich objaśnień pozwoli na sprostanie nowym obowiązkom – mówi Łukasz Horbacz.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich członków, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla przygotowuje cykl szkoleń dla firm handlujących węglem. Najbliższe szkolenia odbędą się w Katowicach 7 września, w Łodzi 10 września oraz we Wrocławiu 11 września. Szkolenia będą prowadzone przez ekspertów Izby oraz najwyższej klasy specjalistów z Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Sp z o.o., obecnie jednego z największych akredytowanych laboratoriów w Polsce, wyspecjalizowanych w badaniu paliw stałych. Ponadto stworzony zostanie serwis NormyDlaWegla.pl, w którym będzie można dowiedzieć się więcej na temat nowych przepisów i o najbliższych terminach szkoleń. Pozostaje mieć nadzieję, że działania te choć trochę pomogą sprzedawcom węgla poradzić sobie ze zmianami w prawie. Inaczej może dojść do prawnej rewolucji zakończonej mroźną katastrofą.