https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/spor-o-smog-ministerstwo-zdrowia-rzuca-wyzwanie-ministerstwu-srodowiska,127120.html