Śpiewak: wszystkie „kopciuchy” Warszawy trzeba wymienić na koszt miasta [WYWIAD]

Jan Śpiewak: W Warszawie ten problem jest o tyle nietypowy, że – w zależności od metody badania – połowa tych zanieczyszczeń pochodzi z ruchu kołowego. Drugą połowę stanowi zanieczyszczenie z kotłów. Dlatego też strategia walki ze smogiem musi być dużo bardziej kompleksowa. Warszawa jako miasto ma pewne narzędzia, żeby prowadzić systemową walkę ze smogiem.