Smog: bezradny jak strażnik miejski

Wyegzekwowanie kar za używanie przez mieszkańców paliw złej jakości jest bardzo trudne. Straże miejskie co prawda mogą kontrolować to czym palimy, ale aby nałożyć karę muszą prosić o pomoc policjantów, inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub też kierować sprawę do sądu.