Zmiany w zarządzie IGSPW

czwartek, 27 kwiecień, 2017

Podczas Walnego Zebrania Członków IGSPW 20 kwietnia 2017r. zaszły zmiany w składzie zarządu IGSPW. W wyniku rezygnacji Adama Gorszanowa ze stanowiska Prezesa Izby, na nowego prezesa wybrano dotychczasowego członka zarządu Izby - Łukasza Horbacza, zaś w wyborach uzupełniających do zarządu Izby weszli: Joanna Szczepaniak, Adam Gorszanów i Adam Czekaj.

Serdecznie dziękujemy za tak liczną obecność na walnym.