Sprzedaż węgla – biznes na przynajmniej 20 lat

środa, 26 kwiecień, 2017

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował swoje analizy dotyczące zużycia nośników energii w polskich gospodarstwach domowych w 2015 roku.

Wynika z nich, że z węgla kamiennego jako najważniejszego nośnika energetycznego korzysta co drugie gospodarstwo domowe w Polsce, co czyni nas europejskim wyjątkiem. Według analiz GUS aż 23% potrzeb energetycznych polskich rodzin zaspokaja „czarne złoto”, które wykorzystywane jest przede wszystkim do ogrzewania domów na wsi, rzadziej w miastach i do podgrzewania wody użytkowej, a już tylko sporadycznie do gotowania.

Do tego należy dodać dodatkowy fakt, że węgiel w większości zasila systemy ciepłownicze i system elektroenergetyczny kraju, które też zapewniają dostawy energii dla polskich rodzin. Wspomniane ciepło sieciowe ─ co może być już zaskoczeniem ─ jest na drugim miejscu zestawienia. Ciepłownie i elektrociepłownie dostarczają 14% energii zużywanej w polskich domach. Przede wszystkim do ogrzewania i w mniejszym stopniu do podgrzewania wody w kranie. Ciepło z sieci dociera aż do 42% polskich rodzin, co plasuje nas w światowej czołówce pod tym względem.

Co sprawia, że mimo rozwoju technologicznego, wzrostu udziału nośników alternatywnych oraz różnych kampanii antysmogowych węgiel nadal lideruje w tym rankingu? Decydują o tym cena i dostępność tego medium.

Z danych GUS wynika, że w 2015 roku koszt ogrzania 1 m2 powierzchni mieszkania za pomocą węgla kamiennego wynosił 21 zł, za pomocą gazu ziemnego 26 zł, z sieci ciepłowniczej 31 zł, a za pomocą elektryczności 37 zł.

Mieszkańcy Polski wydają rocznie na zakup energii wyprodukowanej na bazie węgla kamiennego (bezpośrednio, ciepło sieciowe, prąd) ponad 24 mld złotych i wszystko przemawia za tym, że szybko ten stan nie ulegnie zmianie. Systematycznie spada wprawdzie udział bezpośredni udział węgla w tej statystyce, ale również wzrasta ciepła sieciowego i energii elektrycznej.

Konkludując, obecna sytuacja na krajowym rynku węgla pozwala stwierdzić, że mimo podejmowanych działań służących wykluczaniu węgla z wykorzystywania w sektorze socjalno-bytowym, jeszcze długo będzie się utrzymywało na jego wysoki ilościowo popyt.