Wiadomości górnicze

Zmiany w zarządzie IGSPW

czwartek, 27 kwiecień, 2017

Podczas Walnego Zebrania Członków IGSPW 20 kwietnia 2017r. zaszły zmiany w składzie zarządu IGSPW. W wyniku rezygnacji Adama Gorszanowa ze stanowiska Prezesa Izby, na nowego prezesa wybrano dotychczasowego członka zarządu Izby - Łukasza Horbacza, zaś w wyborach uzupełniających do zarządu Izby weszli: Joanna Szczepaniak, Adam Gorszanów i Adam Czekaj.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował swoje analizy dotyczące zużycia nośników energii w polskich gospodarstwach domowych w 2015 roku.

Uchwała antysmogowa na Śląsku

niedziela, 09 kwiecień, 2017

Radni woj. śląskiego jednogłośnie przyjęli 7 kwietnia br., na nadzwyczajnej sesji, uchwałę antysmogową dla tego regionu. To druga taka uchwała w kraju, po województwie małopolskim. Ograniczenia lub zakazy wynikające z uchwały obejmą całe województwo i cały rok kalendarzowy.

Gdzie się podział polski węgiel?

piątek, 07 kwiecień, 2017

Gdy w październiku 2016 r. minister energii poinformował, że nadprodukcja węgla na rynku wynosi 25 mln ton a w miesiącach zimowych  okazało się iż węgla brakuje, przez media przetoczyły się rozważania – gdzie się podział polski węgiel?

Małopolska Uchwała Antysmogowa

piątek, 24 marzec, 2017

W opinii prawników Małopolska Uchwała Antysmogowa jest sprzeczna z prawem wyższego rzędu – z niezliczoną ilością ustaw, z samą konstytucją i szeregiem dyrektyw unijnych – co daje podstawę do jej zaskarżenia. Współpracująca z Izbą kancelaria prawna, przygotowała już wzory pism wzywających Sejmik Województwa Małopolskiego do usunięcia naruszenia prawa, co jest pierwszym krokiem do zaskarżenie Uchwały.