Wiadomości górnicze

Zarząd Izby z uwagą obserwuje proces legislacyjny związany z objęciem podmiotów, które prowadzą sprzedaż detaliczną podatkiem obrotowym. Obawy nasze dotyczą informacje iż podatkiem obrotowym objęte będą wszystkie podmioty, których miesięczna sprzedaż detaliczna przekroczy 1,5 mln złotych. Ponieważ wiele z podmiotów handlujących węglem sezonowo osiąga ten poziom sprzedaży, rodzi to określone dla nich konsekwencje.

Zakaz palenia węglem i drewnem w piecach w Krakowie wprowadził sejmik województwa małopolskiego. Za zakazem głosowało 19 radnych, 15 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Przepisy wejdą w życie od 1 września 2019 r.

Deputaty do likwidacji

piątek, 15 styczeń, 2016

(PAP) Rząd przygotowuje ustawę, która ma zmienić system realizowania świadczeń w naturze dla emerytów górniczych czyli tzw. deputatu węglowego. Jest propozycja aby koszty deputatu ponosił budżet a nie poszczególne spółki węglowe. Świadczenie ma być realizowane wyłącznie w formie pieniężnej.

Szkolenie z akcyzy

wtorek, 12 styczeń, 2016

Zarząd Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla zaprasza członków Izby oraz inne firmy działające jako pośredniczące podmioty węglowe na szkolenie z zakresu podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zamiar ogłosić konkurs, którego celem jest „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców”. Jako Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zamierzamy wziąć w nim czynny udział.