Wiadomości górnicze

20/02/2017 IGSPW przesłała swoje stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, oraz projektów rozporządzeń Ministra Energii.

Przegłosowana dzisiaj uchwała antysmogowa pierwsze ograniczenia wprowadzi już w połowie tego roku – od lipca 2017 roku na terenie Małopolski będzie obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20 proc.). Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od 2020 roku kotły, które nie spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie UE.

Raport z Sejmu

poniedziałek, 19 grudzień, 2016

We czwartek 15/12/2016 odbyło się w sejmie spotkanie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, na którym jednym z głównych poruszonych tematów był temat wnoszonych przez IGSPW uwag do Projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. wymagań dla kotłów na paliwo stałe do 500 kW (projekt z 2016/09/23). W spotkaniu z ramienia Izby uczestniczyli Jacek Gaciński i Łukasz Horbacz wspierani przez posła Pawła Bańkowskiego (PO) i Dawida Salamądrego (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Dział Analiz Energomix). Zachęcam do wyciągnięcia własnych wniosków nt. komunikacji międzyresortowej i poziomu wiedzy w Ministerstwie Rozwoju w zakresie złożoności problemu po obejrzeniu materiału filmowego (poniżej).

Monitoring rynku

poniedziałek, 19 grudzień, 2016

Przesyłamy Państwu do wiadomości i ewentualnego skorzystania ofertę firmy Energomix dla sprzedawców węgla.

Izba w Sejmie

poniedziałek, 19 grudzień, 2016

Rozporządzenie Ministra Rozwoju ws. kotłów na węgiel dla gospodarstw domowych oraz prezentacja działań Ministerstwa Energii w obszarze restrukturyzacji polskiego górnictwa - to były dwa tematy, którym poświęcone było specjalne, barbórkowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.