Wiadomości górnicze

Dostępny jest już harmonogram wydarzeń towarzyszących Walnemu Zebraniu Członków IGSPW – w załączniku.  Poza samym Walnym odbędzie się szereg prezentacji w tym m.in. na temat aktualnej sytuacji rynku węgla, norm jakości węgla, uchwał antysmogowych, czy prezentacja wzbogaconej o struktury KHW Polskiej Grupy Górniczej. Dzień zwieńczony będzie uroczystym bankietem. Zapraszamy!

Harmonogram
Szczegółowe informacje

Rezygnacja Prezesa Adama Gorszanowa

piątek, 24 marzec, 2017

Adam Gorszanów, jeden z założycieli IGSPW, piastujący w Izbie stanowisko Prezesa nieprzerwanie od jej założenia w 2013r., podjął decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Izby. 

Więcej szczegółów w oficjalnym piśmie – w załączniku.

Adam Gorszanow - rezygnacja z funkcji Prezesa

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe o mocy nie większej niż 500 kW już na etapie notyfikacji. Warto poczytać punkty: 7. Komisja Prawnicza i 8. Notyfikacja

Stanowisko Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w sprawie treści ogłoszonych przez Ministra Energii projektów:

1. ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw;
2. rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych;
3. rozporządzenia w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych;
4. rozporządzenia w sprawie metod badania jakości paliw stałych.

21/02/2017 IGSPW reprezentowana przez Jacka Gacińskiego, Zbigniewa Krupskiego i Łukasza Horbacza wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.