Stanowisko Izby

Szanowny Panie Premierze.

W imieniu środowiska gospodarczego sprzedawców węgla zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, chcielibyśmy prosić o wsparcie i patronat nad przygotowywanym projektem promocji polskiego węgla kamiennego na krajowym rynku .

W ciągu ostatnich lat import węgla kamiennego na polski rynek, głównie z kierunku wschodniego, znacząco wzrósł, osiągając w ubiegłym roku blisko 15 mln ton.

W okresie koniunktury stanowi on niezbędne uzupełnienie potencjału produkcyjnego polskich kopalń , jednak w okresie spowolnienia gospodarczego jest poważnym zagrożeniem dla sytuacji finansowej polskiego górnictwa węgla kamiennego.

Polskie górnictwo, z racji swojej specyfiki, nie jest w stanie, cenowo konkurować z odkrywkami syberyjskimi czy północno-amerykańskimi, zaś wszelkie problemy logistyczne ograniczające napływ węgla z zagranicy zostały przez importerów przezwyciężone.

Widzimy również zwiększoną aktywność importerów w zakresie budowy własnych sieci dystrybucyjnych na rynku detalicznym. Przewidując spadek sprzedaży na rynkach światowych ponoszą oni znaczące nakłady na promocję sprowadzanego węgla.

Często jest to promocja nieuczciwa, dezinformującą klientów co do źródła pochodzenia węgla.

Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla szacuje że około 25% węgla opałowego, wykorzystywanego przez gospodarstwa domowe w Polsce, pochodzi z importu.

Właśnie dzisiaj, w obliczu spowolnienia gospodarczego, widzimy konieczność przeprowadzenia akcji promocyjnej, w której chcemy zwrócić uwagę na korzyści płynące z korzystania z rodzimego węgla zarówno dla gospodarstw indywidualnych jak i całej polskiej gospodarki.

Aby kampania promująca wykorzystywanie polskiego węgla kamiennego, przyniosła zamierzony efekt musi być skoordynowana i uczestniczyć w niej powinny najważniejsze podmioty zajmujące się produkcją i dystrybucją. Dlatego prosimy o poparcie naszej inicjatywy w spółkach węglowych w których Skarb Państwa na pozycję dominującą.

Izba Gospodarcza ze swojej strony deklaruje wolę koordynacji akcji promocyjnej, która powinna odbywać się w środkach masowego przekazu, oraz poprzez zbudowanie sieci dystrybucyjnej pod marką „sprzedawca polskiego węgla”.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego postulatu i objęcie patronatu nad akcją promocyjną.

Jeżeli widzi Pan taką potrzebę jesteśmy gotowi przedstawić szczegółową koncepcję akcji promocyjnej na bezpośrednim spotkaniu.

 

Z wyrazami szacunku,
Adam Gorszanów

 

 

Wniosek o poparcie akcji promocyjnej polskiego węgla do WicePremiera W. Pawlaka

 

Promocja Polskiego Węgla - prośba o objęcie patronatu przez Premiera