Sprzedaż

Węgiel kamienny do celów opałowych w Polsce jest produkowany, przede wszystkim, przez podmioty gospodarcze pozostające pod kontrolą skarbu państwa.

Są to Kompania Węglowa S.A. (15 kopalń), Katowicki Holding Węglowy S.A. (5 kopalń), Tauron S.A. Południowy Koncern Węglowy S.A. (2 kopalnie). Oferują one na krajowy rynek i na eksport węgiel kamienny o szerokich parametrach oraz przeznaczeniu, zapewniając odbiorcom pełną możliwość najwłaściwszego wyboru.

Oprócz nich w ostatnich latach powstały kopalnie prywatne lub sprywatyzowane byłe spółki SP (Bogdanka), których udział w rynku, chociaż nieznaczny, stale się powiększa.

Czołowi producenci dystrybuują węgiel samodzielnie oraz poprzez własne sieci dystrybucyjne - autoryzowanych sprzedawców.

Jest to grupa podmiotów o ugruntowanej pozycji na rynkach lokalnych, spełniająca wymagania marketingowo-finansowe stawiane im przez producentów węgla. Bliższe informacje można znaleźć na stronach producentów.