Zgodnie z informacją opublikowaną dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pakiet rozporządzeń dotyczących kontroli i monitorowania norm jakości paliw stałych zostanie opublikowany w dzienniku ustaw najpóźniej do 4 października (czwartek) 2018 r.

Opierając się na treści opublikowanych wcześniej projektów rozporządzeń można przyjąć, że rozporządzania zaczną obowiązywać najpóźniej od 4 listopada 2018 r.

Wciąż nie opublikowano wersji finalnych rozporządzeń, podpisanych przez Ministra Energii. Tym samym nie mamy informacji, które zmiany postulowane w toku konsultacji publicznych zostały ostatecznie uwzględnione.