W piątek 9 września 2022 roku, w Katowicach, odbyła się organizowana przez IGSPW Konferencja Sprzedawców Węgla, w której wzięło niemal 100 firm – składów węgla i importerów – reprezentowanych przez 150 osób. Krajowi producenci nie zdecydowali się wziąć udziału w wydarzeniu.

Tematem przewodnim konferencji były problemy najbardziej nurtujące branżę niemal całkowicie odciętą od węgla krajowego – czyli dostępność i ceny węgla z importu. Pierwszym prelegentem była Pani Marta Petka-Zagajewska, Kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP, która zaprezentowała interpretację banku do wydarzeń ostatnich miesięcy i prognozę najważniejszych wskaźników makroekonomicznych na kolejne miesiące. Następnie Dan Hayes, Business Development Manager  londyńskiego Argus Media omówił kluczowe zwroty na europejskim rynku węgla ostatniego roku. Dan Hayes był jedną z głównych postaci odpowiedzialnych za powstanie API2 (CIF Amsterdam Rotterdam Antwerpia) – benchmarku cenowego dla węgla importowanego do portów w Europie Północno-Zachodniej. API2 to najczęściej stosowany index cen węgla, który stanowi bazę do rozliczeń także dla rynku kontraktów terminowych i opcji. Część Konferencyjną zwieńczyło wystąpienie Łukasza Janigi z kancelarii Legal Link, który omówił kluczowe zmiany w legislacji okołobranżowej.

W ramach spotkania odbyło się także Walne Zebranie Członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla i Federacji Autoryzowanych Sprzedawców PGG. Miały tu miejsce dwa bardzo symboliczne zdarzenia. Federacja Autoryzowanych Sprzedawców PGG, która była stowarzyszeniem powołanym do reprezentowania sieci autoryzowanych sprzedawców w relacji z największym krajowym producentem węgla – Polską Grupą Górniczą – w obliczu decyzji producenta o monopolizacji sieci sprzedaży, podjęła decyzję o zakończeniu działalności. Natomiast członkowie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla podjęli formalną decyzję o zmianie nazwy na Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla. Jak twierdzi Prezes Izby – Łukasz Horbacz – Nie możemy wprowadzać w błąd nazwą sugerującą, że jesteśmy sprzedawcami polskiego węgla podczas gdy 95% sprzedaży naszych członków to węgiel importowany.  Niestety, to nie my odcięliśmy się od węgla krajowego. To dominujący na rynku gracz zdecydował się zdominować dystrybucję surowca.