Projekt tzw. „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych dotyczących „uchwały antysmogowej” Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu informuje o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych do dnia 31 marca 2019 r. dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwały antysmogowej”.