Prawo: dzięki nowym przepisom z domów znikną najgorszej jakości paliwa

Dzięki wydanym przez resort energii rozporządzeniom z rynku mają zniknąć nieprzystosowane do spalania w domach paliwa stałe – podkreślają we wspólnym komunikacie resorty przedsiębiorczości i energii. Z rynku detalicznego znikną paliwa nieprzystosowane do spalania w gospodarstwach domowych, czyli muły węglowe i flotokoncentraty, a od lipca 2020 r.