Prawo dla prawa, sztuka dla sztuki

Rozporządzenie Ministra Rozwoju ws. kotłów na węgiel dla gospodarstw domowych oraz prezentacja działań Ministerstwa Energii w obszarze restrukturyzacji polskiego górnictwa – to były dwa tematy, którym poświęcone było specjalne, barbórkowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.