We czwartek 15/12/2016 odbyło się w sejmie spotkanie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, na którym jednym z głównych poruszonych tematów był temat wnoszonych przez IGSPW uwag do Projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju ws. wymagań dla kotłów na paliwo stałe do 500 kW (projekt z 2016/09/23). W spotkaniu z ramienia Izby uczestniczyli Jacek Gaciński i Łukasz Horbacz wspierani przez posła Pawła Bańkowskiego (PO) i Dawida Salamądrego (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Dział Analiz Energomix). Zachęcam do wyciągnięcia własnych wniosków nt. komunikacji międzyresortowej i poziomu wiedzy w Ministerstwie Rozwoju w zakresie złożoności problemu po obejrzeniu materiału filmowego (poniżej).

iTV Sejm – transmisje

No Description

prezentacja – min.: 15:12:20 – 15:20:10
dyskusja – min.: 15:20:10 – 16:31:20

W kolejnym linku jest do ściągnięcia nasza prezentacja:

No Title

No Description