Port Gdynia: przeładunek węgla i koksu wzrósł aż o 40 procent

Port Gdynia w 2017 roku przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków – jest to prawie o 9 procent więcej niż w roku 2016 r. – poinformowal zarząd portu w Gdyniu w komunikacie z 10 stycznia. – Dynamika wzrostu ładunków od stycznia do grudnia 2017 r.