Podmiot kontrolowany – Uchwały swym zakresem obowiązują wszystkich, którzy eksploatują instalacje wymienione w uchwałach. Przez eksploatację instalacji ustawa uznaje użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności. Kontrolom podlega zatem każdy podmiot kto eksploatuje instalacje wymienione w uchwałach

czytaj dalej