Pomorska Uchwała Antysmogowa

Stanowisko Izby

Aktualności

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Oświadczenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla w sprawie krytycznego zakresu nieprawdziwości informacji zawartych w raporcie pt. „Chorobowość i umieralność mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych w latach 2008-2018”

Oświadczenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla w sprawie krytycznego zakresu nieprawdziwości informacji zawartych w raporcie pt. „Chorobowość i umieralność mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych w latach 2008-2018”, opublikowanym w dniu 7.10.2019 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina, a także związanych z nim dalszych informacji Skawińskiego Alarmu Smogowego

Absolutnie nie zgadzamy się z danymi i wnioskami zawartymi w raporcie pt. „Chorobowość i umieralność mieszkańców Gminy Skawina w odniesieniu do lokalizacji zakładów przemysłowych w latach 2008-2018” (nazywany dalej Raportem), autorstwa Pani dr hab. Agnieszki Pac oraz Pani dr Elżbiety Sochackiej-Tatara (nazywanych dalej Autorami), opublikowanym w dniu 7.10.2019 przez Gminę Skawina (nazywana dalej Wydawcą) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skawina. Wnioskujemy również o wydanie przez autorki oraz wydawcę, a także przez dalszego publikatora raportu w postaci Skawińskiego Alarmu Smogowego, odpowiednich publicznych sprostowań. Powyższe zdania i wnioski opieramy na następujących dowodach:

1) W Raporcie na rycinie 10 pokazano, że umieralność na nowotwory w Skawinie w roku 2016 wyniosła 33%, odnosząc to do 27,3% w Małopolsce oraz 28,1% w Polsce i wskazując dalej wnioskodawczo, że umieralność ze względu na nowotwory w Skawinie jest znacząco wyższa, niż w Małopolsce. Jeśli zsumuje się natomiast w Raporcie udział poszczególnych przyczyn zgonów mieszkańców Skawiny, a wartość ta powinna dać wynik 100%, otrzymuje się niewiarygodną, niemożliwą do uzyskania wartość sumaryczną 106,7%. Wskazuje to na zafałszowanie danych dotyczących umieralności w Skawinie w roku 2016. Wielce prawdopodobnym jest, że zafałszowanie to dotyczy właśnie procentowego udziału zgonów związanych z nowotworami, gdyż stanowią one drugą co do ilości liczbę zgonów w Skawinie.

2) Prawdziwość informacji z pkt.1 podbijają faktograficznie dane źródłowe pochodzące z Roczników Statystycznych GUS. Ich analiza dla roku 2016 pokazała bowiem, że udział zgonów spowodowanych nowotworami w Skawinie daje 28,1%, a nie jak pokazywane w Raporcie 27,3%.

3) Podane fałszerstwa pokazane w punktach 1 i 2 stały się zapewne podstawą wskazania w Raporcie na znacząco wyższe w Skawinie, niż w Małopolsce, wartości umieralności z powodu nowotworów (zawyżenie umieralności w Skawinie oraz obniżenie poziomu umieralności w Małopolsce).

4) Powyższe zapewne miało podbić wagę przekazu Raportu, co wynika z publikacji Skawińskiego Alarmu Smogowego, który zbudował i opublikował w oparciu o te, przekłamane dane swój baner internetowy oraz opisujący go tekst. Rozumiemy powyższe jako jawną, celową manipulację oraz sfałszowanie wyników. W sposób zasadniczy podważa to także markę tak Autorów Raportu, jak i samego Collegium Medicum UJ, z którego Autorzy się wywodzą oraz reputację Skawińskiego Alarmu Smogowego.

5) Niezależnie od fundamentalnych błędów natury obliczeniowej, należy zwrócić uwagę również na wątpliwości natury metodycznej, związane ze sposobem prowadzonego wnioskowania. Wnioski, jak wskazano nieprawdziwe, zostały bowiem wysnute na bazie danych, jak wskazano również nieprawdziwych, dotyczących jednego roku. Taki sposób wnioskowania uwłacza naszym zdaniem prawom metodyki statystyki matematycznej. Do wyciągania wniosków o charakterze nawet tylko jakościowym potrzeba bowiem danych z okresu przynajmniej pięcioletniego, a do analiz trendów w układzie rocznym wymagane są dane dziesięcioletnie.

6) Punkt 5 potwierdza analiza danych źródłowych z GUS dotyczących tzw. surowej umieralności z powodu nowotworów, która została załączona do Raportu jako tabela A5. Pokazuje ona na przykład, że w roku 2014 umieralność na nowotwory w Skawinie wyniosła 21,8%, przy 24,1% w Małopolsce oraz 26,1% w Polsce. Wskazuje to więc, po pierwsze na możliwe niższe poziomy umieralności w Skawinie, niż w Małopolsce i w Polsce, a po drugie, przy odniesieniu do danych dla pozostałych lat, na duże wahania wartości tych wskaźników w tychże regionach.

7) Należy zwrócić uwagę także na błędy stylistyczne, które znalazły się w Raporcie w tytule ryciny 10 (słowo „proporcjona” zamiast słowa „proporcjonalna”) oraz w tytule artykułu publikacji Skawińskiego Alarmu Smogowego, gdzie użyto słowa „alrmujący” zamiast „alarmujący”. Wskazuje to na niski poziom jakościowy prezentowanych danych, a także wyciąganych na ich podstawie wnioskowań.

8) Nasz niesmak, przedstawiony w niniejszym oświadczeniu, podbija dodatkowo fakt, że omawiany Raport został opublikowany w dniu 7.10.2019, a więc na 6 dni przed wyborami parlamentarnymi, stanowiąc, zwłaszcza w odniesieniu do opierania się na historycznych i jak wskazano nieprawdziwych danych dla roku 2016, element jawnej gry wyborczej. Nie możemy się na to zgodzić.

Jako Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla nie możemy się zgodzić na powyższe, wykazane manipulacje oraz fałszerstwa i jeszcze raz wnioskujemy o wykonanie odpowiednich sprostowań przez Panie dr hab. Agnieszkę Pac oraz dr Elżbietę Sochacką-Tatara, Gminę Skawina oraz Skawiński Alarm Smogowy. Nawołujemy również do obiektywizmu i prawdy w publikowaniu wszelkich danych i wyciąganiu wszelkich wniosków w tych jakże ważnych sferach naszego życia. Odwołujemy się w tej kwestii do obiektywizmu Głównego Urzędu Statystycznego oraz Krajowego Rejestru Nowotworów, zaprzeczających ocenianemu raportowi, jak i wielu innym, które do tej pory ujrzały światło dzienne. Gwarantujemy również, że jako Izba zawsze działaliśmy i będziemy działać w taki sposób ze swojej strony.

Więcej aktualnych informacji na temat ww. sprawy znajdą Państwo w serwisie internetowym Pana Bartłomieja Krzycha – ekonomisty, niezależnego działacza, redaktora serwisu Fakty o Smogu:

https://panbartek.pl/afera-smogowa/?fbclid=IwAR0xtyU2zxHiq8MqkoVe3ax6mCudYzxJyQvLgUzNy_vjJrysDLr_29XyqTM

 

Szkolenia z zakresu zmian w otoczeniu prawnym 2019-2020

Szkolenia z zakresu zmian w otoczeniu prawnym 2019-2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących kluczowych dla sprzedawców węgla zmian w prawie jakie w najbliższym czasie zaczną obowiązywać.

 Rejestracja trwa do 17 października 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenia odbędą się w:

 • Katowicach – 22 października 2019 r.
 • Łodzi – 23 października 2019 r.

W ramach szkoleń zostaną omówione następujące tematy:

 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w obrocie wyrobami węglowymi od 1 listopada 2019 r.
 • Biała lista podatników – jak uniknąć kar za brak jej stosowania od 1 stycznia 2020 r.
 • Zmiany w podatku akcyzowym – jakie zmiany czekają nas w 2020 r. i co oznaczają dla sprzedawców wyrobów węglowych
 • Zmiany w terminach płatności w transakcjach handlowych – obowiązek stosowania skróconych terminów płatności od 1 stycznia 2020 r.
 • Normy jakości – doświadczenia z kontroli i wnioski dla sprzedawców
 • Uchwały antysmogowe – przegląd nowych i planowanych uchwał

Szkolenie poprowadzi Łukasz Janiga, ekspert IGSPW w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania rynku wyrobów węglowych w Polsce.

W załączonych plikach znajdą Państwo szczegółowy program, zasady uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona to o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

broszura_szkolenie_IGSPW

Zmiany_prawne_szkolenie_formularz_IGSPW

6 Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla – podsumowanie

6 Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla odbyła się 30.05 –1.06.2019 w Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem. Było to najważniejsze spotkanie dystrybutorów i producentów polskiego węgla oraz targi sprzętu i usług dla dystrybutorów węgla.

W spotkaniu trwającym 2 dni podzielonym na panele dyskusyjne wzięło udział ponad 250 uczestników oraz 12 wystawców. Była to jedyna  okazja do spotkania tak szerokiego grona „ludzi węgla”, z całej Polski    i związanych z różnymi producentami.

Walne Zgromadzenie IGSPW stało się na ten czas platformą wymiany poglądów  i doświadczeń a także miejscem spotkania dawno nie widzianych przyjaciół.

Na zaproszenie Izby gościliśmy przedstawicieli: PGG S.A., Tauron Wydobycie S.A., Haldex S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., JSW S.A., ZG Siltech Sp. z o. o., PG Silesia Sp. z o. o., Katowicki Węgiel sp. z o. o., PGE Paliwa Sp. z o. o., ZG EKO-Plus SP. z o. o., Węglokoks S.A., JSW Innowacje S.A.,

Odbyło się 13 prelekcji.

Łukasz Janiga z Kancelarii Layer-Janiga w przystępny sposób przedstawiał uczestnikom zagadnienia prawne związane z najbardziej palącymi tematami ostatnich miesięcy. Wystąpienie obejmowało 4 tematy:

– Normy Jakości Węgla – wnioski z dotychczasowych kontroli

– Kontrola PiH – Przyśpieszony kurs samoobrony

– Zmiany w przepisach Akcyzowych – teoria vs. praktyka –

– Co nas czeka w tym roku – wybrane zmiany w prawie mające wpływ na handel węglem.

Wojciech Szulik – Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu z Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawcze przedstawił pomysł walki ze smogiem przez promowanie najlepszych ekopaliw węglowych. Miało by się to odbywać poprzez stałą kontrolę produkowanego przez Członków Izby ekogroszków i umieszczaniu wyników na platformie cyfrowej.

Jak ukradliśmy 13 milionów PLN polskim firmom – czyli jak przez internet zostać okradzionym z dorobku swojego i firmy ostrzegał Jakub Mrugalski z portalu Niebezpiecznik.pl

Swoimi wątpliwościami czy biomasa jest zawsze BIO? Podzieliła się z nami  Marta Jach-Nocoń  specjalista ds. wdrożeń i rozwoju w P.P.U.H Zamech Zygmund Nocoń, produkującego kotły malej mocy.

Adam Nocoń – Współwłaściciel P.W. „BUDMET” Dariusz Nocoń, Adam Nocoń, założyciel Polskiej Rady Pelletu, członek międzynarodowej organizacji The Society for Organic Petrology zastanawiał się czy zastąpienie wszystkich kotłów w Polsce kotłami 5 klasy rozwiąże problem smogu.

Kolejne prelekcje związane ze smogiem prowadzili Artur Krasowski konstruktor kotłów na paliwa stałe, który uważa, że niska sprawność spalania jest prawdziwą przyczyną smogu w Polsce oraz dr Robert Kubica z Politechniki Śląskiej który przybliżał nam zalety elektrofiltrów.

Wojciech Treter, Redaktor Naczelny często odwiedzanego portalu CzysteOgrzewanie.pl przedstawił tematykę zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza dzięki małoemisyjnym technikom palenia.

Wpływ parametrów technicznych kominów na emisję zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe przedstawił  dr inż. Krzysztof Drożdzol  Mistrz Kominiarski  Cechu Kominiarzy Polskich a jednocześnie adiunkt na Wydziale Budownictwa  i Architektury Politechniki Opolskiej

Wyniki badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce przedstawił  dr Tomasz Herudziński z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Realny związek między smogiem, a średnią długością życia komentował dr inż. Paweł Bogacz adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii  Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, jeden z liderów Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK

Na zakończenie dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz z Katedry Rachunkowości – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawiła swoje badania, wykonane na zlecenie Izby z których wynika, że węgiel będzie najtańszym paliwem dla ogrzewnictwa indywidualnego w perspektywie najbliższych 5 lat.

Pomiędzy prelekcjami można było zapoznać się z ofertą wystawców.

Swoje produkty i usługi oferowali nam:

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w zakresie badań jakości węgla

COB Business Sp. z o.o. – oferta z zakresu windykacji

Flotex – Polska II Sp. z o.o. Sp. k. – oferta kart flotowych

Alima-Pack Systemy Pakowania S.A. – oferta linii ważąco-pakujących i automaty

Atlas Poland – oferta maszyn przeładunkowych

Budmet Nocoń – oferta eko kotłów

Grupa CZH S.A. – elektrofiltry kominowe

Domasz Tomasz Waligóra – oferta maszyn do ważenia i  pakowania materiałów sypkich

Haldex S.A.

PGG S.A.

Rea Elektronik Sp. z o. o.

Lausitz Energie Bergbau Ag

Tauron Wydobycie S.A.

Oczywiście nie zabrakło również dobrej zabawy. Kapela góralska zabawiała nas tańcem, śpiewem i wspólnymi występami podczas regionalnej kolacji, zaś podczas uroczystego bankietu można było tańczyć do rana.

Foto i Video relacja z wydarzenia pod linkiem: http://polski-wegiel.pl/6-konferencja-igspw-rezydencja-nosalowy-dwor-zakopane/

IGSPW patronem medialnym TOP TEN 2019

IGSPW patronem medialnym TOP TEN 2019

IGSPW została Patronem Medialnym konkursu TOP TEN 2019. Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych, spełniających już wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałeNiezależnie od tego podstawowego celu, w ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Organizatorami konkursu są:

                            
 Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:
 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie
 • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo pod adresem: http://www.pie.pl/topten.html

 

ZWZ Członków IGSPW 2019 w hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA w Zakopanem

Działając w oparciu o postanowienie § 22 Statutu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla zawiadamiam, że Zarząd Izby zwołuje na dzień 30 maja 2019 roku, na godzinę 15:45, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej. Zgromadzenie to odbędzie się w hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA, ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018 oraz przedstawienie założeń na rok 2019;
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności oraz wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, a także wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 7. Przedstawienie i omówienie proponowanych zmian w Statucie Izby;
 8. Przedstawienie propozycji przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego Izby.
 9. Przedstawienie propozycji zmiany wysokości składek członkowskich.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności za rok 2018,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
  5. udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej;
  6. podjęcia decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty;
  7. przyjęcia zmian w Statucie Izby;
  8. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Izby;
  9. w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro;
  10. ustalenia wysokości składek członkowskich.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Z poważaniem

Łukasz Horbacz

Prezes Zarządu

 

POBIERZ:

Zaproszenie na ZWZ Członków IGSPW 2019

Projekt Statutu 2019