Pomorska Uchwała Antysmogowa

Stanowisko Izby

Aktualności

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Szkolenia z zakresu zmian w otoczeniu prawnym 2019-2020

Szkolenia z zakresu zmian w otoczeniu prawnym 2019-2020

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących kluczowych dla sprzedawców węgla zmian w prawie jakie w najbliższym czasie zaczną obowiązywać.

 Rejestracja trwa do 17 października 2019 r. lub wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenia odbędą się w:

 • Katowicach – 22 października 2019 r.
 • Łodzi – 23 października 2019 r.

W ramach szkoleń zostaną omówione następujące tematy:

 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w obrocie wyrobami węglowymi od 1 listopada 2019 r.
 • Biała lista podatników – jak uniknąć kar za brak jej stosowania od 1 stycznia 2020 r.
 • Zmiany w podatku akcyzowym – jakie zmiany czekają nas w 2020 r. i co oznaczają dla sprzedawców wyrobów węglowych
 • Zmiany w terminach płatności w transakcjach handlowych – obowiązek stosowania skróconych terminów płatności od 1 stycznia 2020 r.
 • Normy jakości – doświadczenia z kontroli i wnioski dla sprzedawców
 • Uchwały antysmogowe – przegląd nowych i planowanych uchwał

Szkolenie poprowadzi Łukasz Janiga, ekspert IGSPW w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania rynku wyrobów węglowych w Polsce.

W załączonych plikach znajdą Państwo szczegółowy program, zasady uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy.

Uwaga! Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona to o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

broszura_szkolenie_IGSPW

Zmiany_prawne_szkolenie_formularz_IGSPW

6 Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla – podsumowanie

6 Konferencja Sprzedawców Polskiego Węgla odbyła się 30.05 –1.06.2019 w Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem. Było to najważniejsze spotkanie dystrybutorów i producentów polskiego węgla oraz targi sprzętu i usług dla dystrybutorów węgla.

W spotkaniu trwającym 2 dni podzielonym na panele dyskusyjne wzięło udział ponad 250 uczestników oraz 12 wystawców. Była to jedyna  okazja do spotkania tak szerokiego grona „ludzi węgla”, z całej Polski    i związanych z różnymi producentami.

Walne Zgromadzenie IGSPW stało się na ten czas platformą wymiany poglądów  i doświadczeń a także miejscem spotkania dawno nie widzianych przyjaciół.

Na zaproszenie Izby gościliśmy przedstawicieli: PGG S.A., Tauron Wydobycie S.A., Haldex S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., JSW S.A., ZG Siltech Sp. z o. o., PG Silesia Sp. z o. o., Katowicki Węgiel sp. z o. o., PGE Paliwa Sp. z o. o., ZG EKO-Plus SP. z o. o., Węglokoks S.A., JSW Innowacje S.A.,

Odbyło się 13 prelekcji.

Łukasz Janiga z Kancelarii Layer-Janiga w przystępny sposób przedstawiał uczestnikom zagadnienia prawne związane z najbardziej palącymi tematami ostatnich miesięcy. Wystąpienie obejmowało 4 tematy:

– Normy Jakości Węgla – wnioski z dotychczasowych kontroli

– Kontrola PiH – Przyśpieszony kurs samoobrony

– Zmiany w przepisach Akcyzowych – teoria vs. praktyka –

– Co nas czeka w tym roku – wybrane zmiany w prawie mające wpływ na handel węglem.

Wojciech Szulik – Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu z Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawcze przedstawił pomysł walki ze smogiem przez promowanie najlepszych ekopaliw węglowych. Miało by się to odbywać poprzez stałą kontrolę produkowanego przez Członków Izby ekogroszków i umieszczaniu wyników na platformie cyfrowej.

Jak ukradliśmy 13 milionów PLN polskim firmom – czyli jak przez internet zostać okradzionym z dorobku swojego i firmy ostrzegał Jakub Mrugalski z portalu Niebezpiecznik.pl

Swoimi wątpliwościami czy biomasa jest zawsze BIO? Podzieliła się z nami  Marta Jach-Nocoń  specjalista ds. wdrożeń i rozwoju w P.P.U.H Zamech Zygmund Nocoń, produkującego kotły malej mocy.

Adam Nocoń – Współwłaściciel P.W. „BUDMET” Dariusz Nocoń, Adam Nocoń, założyciel Polskiej Rady Pelletu, członek międzynarodowej organizacji The Society for Organic Petrology zastanawiał się czy zastąpienie wszystkich kotłów w Polsce kotłami 5 klasy rozwiąże problem smogu.

Kolejne prelekcje związane ze smogiem prowadzili Artur Krasowski konstruktor kotłów na paliwa stałe, który uważa, że niska sprawność spalania jest prawdziwą przyczyną smogu w Polsce oraz dr Robert Kubica z Politechniki Śląskiej który przybliżał nam zalety elektrofiltrów.

Wojciech Treter, Redaktor Naczelny często odwiedzanego portalu CzysteOgrzewanie.pl przedstawił tematykę zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza dzięki małoemisyjnym technikom palenia.

Wpływ parametrów technicznych kominów na emisję zanieczyszczeń z urządzeń grzewczych na paliwa stałe przedstawił  dr inż. Krzysztof Drożdzol  Mistrz Kominiarski  Cechu Kominiarzy Polskich a jednocześnie adiunkt na Wydziale Budownictwa  i Architektury Politechniki Opolskiej

Wyniki badań nad ubóstwem energetycznym w Polsce przedstawił  dr Tomasz Herudziński z Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Realny związek między smogiem, a średnią długością życia komentował dr inż. Paweł Bogacz adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii  Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, jeden z liderów Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK

Na zakończenie dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz z Katedry Rachunkowości – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawiła swoje badania, wykonane na zlecenie Izby z których wynika, że węgiel będzie najtańszym paliwem dla ogrzewnictwa indywidualnego w perspektywie najbliższych 5 lat.

Pomiędzy prelekcjami można było zapoznać się z ofertą wystawców.

Swoje produkty i usługi oferowali nam:

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w zakresie badań jakości węgla

COB Business Sp. z o.o. – oferta z zakresu windykacji

Flotex – Polska II Sp. z o.o. Sp. k. – oferta kart flotowych

Alima-Pack Systemy Pakowania S.A. – oferta linii ważąco-pakujących i automaty

Atlas Poland – oferta maszyn przeładunkowych

Budmet Nocoń – oferta eko kotłów

Grupa CZH S.A. – elektrofiltry kominowe

Domasz Tomasz Waligóra – oferta maszyn do ważenia i  pakowania materiałów sypkich

Haldex S.A.

PGG S.A.

Rea Elektronik Sp. z o. o.

Lausitz Energie Bergbau Ag

Tauron Wydobycie S.A.

Oczywiście nie zabrakło również dobrej zabawy. Kapela góralska zabawiała nas tańcem, śpiewem i wspólnymi występami podczas regionalnej kolacji, zaś podczas uroczystego bankietu można było tańczyć do rana.

Foto i Video relacja z wydarzenia pod linkiem: http://polski-wegiel.pl/6-konferencja-igspw-rezydencja-nosalowy-dwor-zakopane/

IGSPW patronem medialnym TOP TEN 2019

IGSPW patronem medialnym TOP TEN 2019

IGSPW została Patronem Medialnym konkursu TOP TEN 2019. Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko kotłów grzewczych małej mocy z paliw stałych, spełniających już wymagania Rozporządzenia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałeNiezależnie od tego podstawowego celu, w ramach Konkursu promowane są także kotły spełniające wymagania klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012; Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie, a tym samym Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Organizatorami konkursu są:

                            
 Współorganizatorami merytorycznymi Konkursu są:
 • Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy  w Warszawie
 • EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
 • Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska we Wrocławiu
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo pod adresem: http://www.pie.pl/topten.html

 

ZWZ Członków IGSPW 2019 w hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA w Zakopanem

Działając w oparciu o postanowienie § 22 Statutu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla zawiadamiam, że Zarząd Izby zwołuje na dzień 30 maja 2019 roku, na godzinę 15:45, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej. Zgromadzenie to odbędzie się w hotelu NOSALOWY DWÓR RESORT & SPA, ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane.

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla;
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał;
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2018 oraz przedstawienie założeń na rok 2019;
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności oraz wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, a także wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 7. Przedstawienie i omówienie proponowanych zmian w Statucie Izby;
 8. Przedstawienie propozycji przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego Izby.
 9. Przedstawienie propozycji zmiany wysokości składek członkowskich.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności za rok 2018,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
  5. udzielenia absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej;
  6. podjęcia decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty;
  7. przyjęcia zmian w Statucie Izby;
  8. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Izby;
  9. w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro;
  10. ustalenia wysokości składek członkowskich.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Z poważaniem

Łukasz Horbacz

Prezes Zarządu

 

POBIERZ:

Zaproszenie na ZWZ Członków IGSPW 2019

Projekt Statutu 2019

 

OŚWIADCZENIE w odpowiedzi na oszczerstwa Jakuba Jędraka i Łukasza Adamkieiwcza

OŚWIADCZENIE

Dotyczy oszczerstw ze strony Panów Jakuba Jędraka i Łukasza Adamkiewicza

wobec Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla oraz Pana dr Grzegorza Libora

w kontekście raportu dr Libora zatytułowanego „Ubóstwo Energetyczne – śmiertelność i jej koszt.

 Szacunki na podstawie dostępnych danych” (10/01/2019r)

 1. Autor raportu znał ograniczenia stosowanej metodologii, o których sam wspomina i do których prowadzi załączona do raportu bibliografia. Wynikają one przede wszystkim z niewystarczającej ilości danych, jak i wad zastosowanego algorytmu.
 2. Zastosowany algorytm obliczania śmiertelności z powodu zimna i stanowiących jego pokłosie chorób jest powszechnie znany w badaniach nad ubóstwem energetycznym w Wielkiej Brytanii, pomimo swoich wad. Jest to najlepszy dotychczas opracowany model stosowany do tego rodzaju obliczeń, biorąc pod uwagę dostępne dane.
 3. Przyjęta liczba 35 tysięcy zgonów, o czym mowa w raporcie, to wynik założenia, że nadwyżka zgonów miedzy okresem letnim a zimowym w całości spowodowana jest zimnem. Przyjęto, że „wszystkie zgony spowodowane zostały zimnem lub też chorobami wynikającymi z faktu życia w ubóstwie energetycznym, a nie innymi czynnikami, np. zanieczyszczeniem powietrza”, więc autor wskazuje również na problem smogu. Postąpiono tak ze względu na brak danych pozwalających odróżnić zgony spowodowane zanieczyszczeniem powietrza a ubóstwem energetycznym czy też innymi czynnikami charakterystycznymi dla okresu zimy.
 4. Raport był przygotowany dla roku 2017, dlatego że był to ostatni rok, dla którego dostępne były niezbędne do obliczeń dane. Nie planowano badań porównawczych. Krytyka, że celowo wybrano ten okres jest zatem bezpodstawna.
 5. Choć artykuł, na który autor powołuje się w swoim opracowaniu jasno wskazuje na ograniczenia metodologiczne stosowanego algorytmu, o których wspominają krytycy raportu, to równocześnie podkreśla konieczność prowadzenia tego typu badań i dopracowywania stosowanej metodologii. Warto zaznaczyć, że został on opublikowany w renomowanym czasopiśmie.
 6. Przygotowany przez osoby działające pod szyldem Polskiego Alarmu Smogowego artykuł ma charakter nie tyle krytycznej analizy, co jest zbiorem samokrytycznych stwierdzeń samego autora przygotowanego dla IGSPW raportu, a więc Pana dr Grzegorza Libora, oraz fragmentów zagranicznego artykułu, na który on sam się powołuje.
 7. Fakt umieszczenia stosownych odwołań do literatury sprawia, że jakikolwiek zarzut chęci ukrycia niedoskonałości stosowanej metodologii jest bezpodstawny. Można zresztą przypuszczać, że Panowie Jakub Jędraka i Łukasz Adamkiewicz dotarli to krytyki omawianej metodologii dzięki autorowi raportu – Panu dr Grzegorzowi Liborowi, który wyraźnie wskazał miejsce, w którym ów artykuł i ową krytykę można znaleźć.
 8. Jakiekolwiek insynuacje, że raport miałby służyć interesom IGSPW uznać należy również za bezpodstawny. Zagadnienie ubóstwa energetycznego jest analizowane przez Izbę od dłuższego czasu. Zlecone badanie miało na celu ocenę możliwej skali tego zjawiska. Autor raportu został poproszony o dokonanie omawianej estymacji w oparciu o dostępne dane. Zlecający nie miał wpływu na proces badawczy i już na wstępnym etapie został poinformowany o ograniczeniach metodologicznych, jak i co do niepewności planowanej estymacji w wymiarze ilościowym.
 9. Zaprezentowane w raporcie dane to dane szacunkowe, których przytaczania wymaga znajomości całego raportu, a nie jedynie pewnych jego fragmentów, co tłumaczyłoby, jak wiele zamieszania zaprezentowane dane wywołały.
 10. Niemniej jednak z perspektywy osób dotkniętych ubóstwem energetycznym wydaje się, że szum wokół raportu uznać należy za coś pozytywnego i potrzebnego, aby osobom tym pomóc.
 11. Wzywamy również do natychmiastowego zaprzestania działań szkalujących Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla oraz Pana dr Grzegorza Libora. Działania te podejmowane są w sposób sprzeczny z zasadami etyki i mogą być uznane za przykład mowy nienawiści.

Łukasz Horbacz                                            dr Grzegorz Libor

Prezes IGSPW

Scan oświadczenia do pobrania: OSWIADCZENIE IGSPW&LIBOR