Polski węgiel może liczyć na duży zbyt. W branży czuć optymizm

W skali świata rola węgla kamiennego w gospodarce nie maleje, a niektóre analizy wskazują na wzrost jego konsumpcji do 2040 roku. W perspektywie do 2030 roku nic też nie wskazuje, aby zapotrzebowanie na ten surowiec w Polsce miało się zmnie