Sejm za poprawkami o karach za sprzedaż i import kopciuchów – netTG.pl – Gospodarka – Ludzie

Posłowie w środę zaakceptowali poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej kary za sprzedaż i import kopciuchów. Jedna z poprawek zakłada, że oświadczenie dot. możliwości przyłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Teraz nowela Prawa ochrony środowiska i niektórych innych ustaw trafi do podpisu prezydenta.