Piotr Woźny: rząd nie uległ lobby węglowemu ws. norm jakości węgla

Rząd nie uległ lobby węglowemu ws. norm jakości węgla – mówi minister Piotr Woźny Przyjęta przez nas ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, i rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, budują racjonalny i całościowy system kontroli jakości produktu oferowanego na składach węgla.Twierdzenie, że rząd uległ lobby węglowemu jest absolutnie bezpodstawne!