21/02/2017 IGSPW reprezentowana przez Jacka Gacińskiego, Zbigniewa Krupskiego i Łukasza Horbacza wzięła udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

Temat posiedzenia:
Stanowisko Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii do projektu ustawy o zmianie ustawy o
systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, oraz projektów rozporządzeń Ministra
Energii:
1. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych,
2. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych,
3. w sprawie metod badania jakości paliw stałych.

Zapis TV ze spotkania w linku poniżej:

iTV Sejm – transmisje archiwalne

No Description

Była to jedna z bardziej merytorycznych dyskusji tego typu, dlatego warto obejrzeć nagranie w całości.

Normy jakościowe dla paliw stałych. Minister uderza w smog zbyt słabo?

Walka ze smogiem skazana jest na niepowodzenie bez wprowadzenia odpowiednich regulacji na szczeblu krajowym. Kluczowe są zwłaszcza dwa rozporządzenia – jedno, dotyczące wymagań dla kotłów na paliwo stałe do 500 kW, przygotowuje Ministerstwo Rozwoju, drugie natomiast, dotyczące norm jakościowych dla paliw stałych (zarówno tych stosowanych w energetyce, jak i w sektorze komunalnym), opracowuje Ministerstwo Energii.