W dniu wczorajszym (03.08.2022) cztery państwowe spółki energetyczne – PGNiG, Enea, Energa i PGE poinformowały o zawarciu umów warunkowych na sprzedaż Skarbowi Państwa posiadanych przez nie akcji PGG za symboliczną złotówkę.

Tym samym największy krajowy producent węgla trafi bezpośrednio w ręce państwa, co ma być jednym z elementów restrukturyzacji polskiego sektora energetyczno-górniczego.

PGE sprzeda Skarbowi Państwa 6 mln posiadanych akcji, czyli 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG, Energa również 6 mln akcji, PGNiG 8 mln akcji (20,43 proc. Kapitału PGG), a Enea 3 mln akcji (7,66 proc. Kapitału PGG).

Kilka lat temu spółki te wydały łącznie 3 miliardy złotych na ratowanie nierentownych spółek węglowych przed bankructwem. PGG powstała bowiem z upadającej Kompanii Węglowej oraz Katowickiego Holdingu Węglowego. Spółki te liczyły na zyski z inwestycji i bezpieczne dostawy węgla.

Plan ten niestety się nie powiódł i już w 2020 roku koncerny energetyczne spisały wartość swoich akcji w PGG do zera, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG Skarbowi Państwa nie będzie miała wpływu na wynik finansowy netto spółek energetycznych.