Paliwa stałe: projekt ustawy już w Komisji Europejskiej

Projekt ustawy o jakości paliw stałych został przesłany do notyfikacji do Komisji Europejskiej. To konieczny wymóg, bo zawiera ona przepisy techniczne. Drugie czytanie projektu w Sejmie może odbyć się najwcześniej 15 czerwca.