Poniżej odpowiedź Ministra Energii na interpelację Pana Posła Pawła Bańkowskiego i Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego z dnia 3 marca 2018 r. nr K8INT 20973 w sprawie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 6 marca 2018 r. pakietu rozwiązań prawnych regulujących jakość węgla kierowanego na rynek komunalny, tj. nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz związanych z tą ustawą rozporządzeń wykonawczych.

POBIERZ: odp ME na interpelacje 20180713